Köp segelbåt för uthyrning och få avkastning på den

När du köper en segelbåt för uthyrning får du det bästa av alla världar; ägbåten, segla den och även få intäkter från den. Detta är möjligt med en typ av båtägande som kallas för charter management, vilket erbjuds av pålitliga svenska bolag som exempelvis More Sailing. Du som köper båten äger den på riktigt från början, som köps och ägs i ett bolag som du äger. Med detta upplägg är båten också momsfri i bolaget. Som köpare kan du välja att starta ett kroatiskt bolag med hjälp av More Sailing eller köpa den via ett svenskt aktiebolag. De hjälper också till med finansiering via franska och kroatiska banker

Köp segelbåt med Charter management programmet

I charter management programmet finns det två olika upplägg: fixerad och garanterad intäkt eller prestationsbaserad inkomst. Garanterad intäkt är den enklaste vägen att gå och räknas ut på individuell basis genom en procentandel av båtpriset. Med denna intäktsmodell behöver inte ägaren ansvara för utgifter som hamnavgifter i hemmahamnen, försäkring och kostnad för underhåll av segelbåten. Ägare som föredrar programmet för prestationsbaserad intäkt får 65% av hyresintäkten per vecka när båten är uthyrd, sedan betalas 20% ut i mäklarprovision och 15% i charterbasprovision.

Enskrov eller katamaran

More Sailings hemsida kan du välja från ett imponerande utbud av katamaraner och enskrovsbåtar med unika erbjudanden, som i nuläget är Excess 15 för 935.500€ med ett fyrårigt kontrakt. Båtens hemmahamn under sommaren är Kroatien och under vintern är det Karibien. Med garanterad inkomstmodell får man 121.615€ per år exklusive moms. Det innebär att man har tjänat totalt 486.460€ vi slutet av kontraktet, vilket är över 50% av båtpriset. Med denna deal får man två ägarveckor under vintern i Karibien och två ägarveckor på sommaren i Kroatien. Under resten av året tjänar man avkastning utan att behöva lyfta ett finger, vilket vi tycker låter som en väldigt smidig lösning.

Excess 15